Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
009/2021 PDF NAVTEX 18.01.2021 2:03 PRACE HYDROGRAFICZNE
008/2021 PDF Brzegowe 17.01.2021 9:55 PRACE PODWODNE
007/2021 PDF Brzegowe 14.01.2021 8:32 Strefy 6c zamknięte
003/2021 PDF Brzegowe 05.01.2021 4:10 PRACE PODWODNE

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN_AKTUALNE UM Szczecin 18.01.2021 3:31 PDF
GV_ON_0015/2021 UM Gdynia 12.01.2021 8:38 PDF
GV_ON_0014/2021 UM Gdynia 08.01.2021 12:29 PDF
GV_ON_0012/2021 UM Gdynia 01.01.2021 4:36 PDF
GV_ON_0011/2021 UM Gdynia 01.01.2021 4:22 PDF
GV_ON_0010/2021 UM Gdynia 01.01.2021 4:04 PDF
GV_ON_0008/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:49 PDF
GV_ON_0006/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:30 PDF
GV_ON_0005/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:18 PDF
GV_ON_0004/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:11 PDF
GV_ON_0003/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:07 PDF