Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
137/2022 PDF Lokalne BHMW 26.05.2022 8:47 Strefa 1A zamknieta dla żeglugi i rybołówstwa
136/2022 PDF Brzegowe 26.05.2022 8:43 Strefa 6C zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
135/2022 PDF NAVTEX 26.05.2022 8:29 Strefa 6 zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
GV_ON_0065/2022 UM Gdynia 27.05.2022 7:04 PDF
SN Aktualne UM Szczecin 26.05.2022 2:28 PDF
GV_ON_0062/2022 UM Gdynia 20.05.2022 10:24 PDF
GV_ON_0055/2022 UM Gdynia 07.05.2022 7:30 PDF
GV_ON_0054/2022 UM Gdynia 07.05.2022 6:52 PDF
GV_ON_0051/2022 UM Gdynia 28.04.2022 9:36 PDF
GV_ON_0048/2022 UM Gdynia 12.04.2022 1:44 PDF
GV_ON_0047/2022 UM Gdynia 12.04.2022 1:09 PDF
GV_ON_0043/2022 UM Gdynia 30.03.2022 3:12 PDF
GV_ON_0042/2022 UM Gdynia 22.03.2022 3:32 PDF
GV_ON_0038/2022 UM Gdynia 19.02.2022 5:00 PDF
GV_ON_0035/2022 UM Gdynia 08.02.2022 3:28 PDF
GV_ON_0034/2022 UM Gdynia 08.02.2022 9:40 PDF
GV_ON_0018/2022 UM Gdynia 11.01.2022 2:58 PDF
GV_ON_0010/2022 UM Gdynia 01.01.2022 9:37 PDF
GV_ON_0008/2022 UM Gdynia 01.01.2022 9:29 PDF
GV_ON_0006/2022 UM Gdynia 01.01.2022 9:23 PDF
GV_ON_0002/2022 UM Gdynia 01.01.2022 8:25 PDF