Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
028/2019 PDF NAVTEX 18.02.2019 3:27 Bałtyk Południowy. Wybrzeże Polskie. Pomiary hydrograficzne.
027/2019 PDF NAVTEX 18.02.2019 12:07 Bałtyk Południowy. Wybrzeże Polskie. Ławica Słupska. Prace geofizyczne
013/2019 PDF NAVTEX 26.01.2019 9:24 ŁAWICA SŁUPSKA.obszar z mniejszą głębokością

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
GA_019/2019 UM Gdynia 18.02.2019 9:12 PDF
SN AKTUALNE UM Szczecin 18.02.2019 11:13 PDF
GA_017/2019 UM Gdynia 14.02.2019 8:56 PDF
SL_026/2018 UM Słupsk 07.01.2019 10:30 PDF
GA_009/2019 UM Gdynia 04.01.2019 2:06 PDF
GA_006/2019 UM Gdynia 04.01.2019 11:31 PDF
GA_003/2019 UM Gdynia 02.01.2019 12:38 PDF
GA_002/2019 UM Gdynia 02.01.2019 12:37 PDF