Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
127/2021 PDF NAVTEX 19.04.2021 3:44 PRACE GEOFIZYCZNE NORTHERN CECYLIA
126/2021 PDF NAVTEX 18.04.2021 4:44 PRACE GEOFIZYCZNE MINTIS
125/2021 PDF NAVTEX 17.04.2021 11:56 PRACE GEOFIZYCZNE SITULA
124/2021 PDF NAVTEX 17.04.2021 11:16 PRACE GEOFIZYCZNE MINTAKA I
121/2021 PDF NAVTEX 15.04.2021 12:34 Akwen niebezpieczny dla żeglugi i rybołówstwa
120/2021 PDF NAVTEX 15.04.2021 12:05 Akwen niebezpieczny dla żeglugi i rybołówstwa
119/2021 PDF NAVTEX 15.04.2021 11:27 Akwen niebezpieczny dla żeglugi i rybołówstwa
118/2021 PDF NAVTEX 15.04.2021 10:33 Akwen niebezpieczny dla żeglugi i rybołówstwa
117/2021 PDF Brzegowe 15.04.2021 10:11 Strefa 13 zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
116/2021 PDF Brzegowe 15.04.2021 9:44 Strefa 12 zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
115/2021 PDF Brzegowe 15.04.2021 9:13 Strefa 6C zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
114/2021 PDF NAVTEX 15.04.2021 8:45 Strefa 6B zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
113/2021 PDF NAVTEX 15.04.2021 8:27 Strefa 6 zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
111/2021 PDF Lokalne BHMW 14.04.2021 2:37 STREFY 1A 1B ZAMKNIĘTE
074/2021 PDF NAVTEX 18.03.2021 10:53 RACON "T" i "G" .CZASOWO WYŁĄCZONE

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
GV_ON_0032/2021 UM Gdynia 19.04.2021 1:59 PDF
SN Aktualne UM Szczecin 19.04.2021 8:58 PDF
GV_ON_0032/2021 UM Gdynia 14.04.2021 9:09 PDF
GV_ON_0031/2020 UM Gdynia 12.04.2021 12:26 PDF
GV_ON_0030/2021 UM Gdynia 30.03.2021 11:42 PDF
GV_ON_0026/2021 UM Gdynia 16.03.2021 3:57 PDF
GV_ON_0014/2021 UM Gdynia 08.01.2021 12:29 PDF
GV_ON_0012/2021 UM Gdynia 01.01.2021 4:36 PDF
GV_ON_0010/2021 UM Gdynia 01.01.2021 4:04 PDF
GV_ON_0008/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:49 PDF
GV_ON_0005/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:18 PDF
GV_ON_0004/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:11 PDF
GV_ON_0003/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:07 PDF