Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
157/2020 PDF Lokalne BHMW 04.06.2020 6:07 wrak na pozycji
156/2020 PDF Brzegowe 04.06.2020 12:10 Poligon P-5
155/2020 PDF NAVTEX 04.06.2020 11:11 Akwen niebezpieczny
154/2020 PDF Brzegowe 04.06.2020 10:36 STREFA NR 6C
153/2020 PDF NAVTEX 04.06.2020 10:02 STREFA NR 6B
152/2020 PDF Brzegowe 04.06.2020 9:29 STREFA NR 6a
151/2020 PDF NAVTEX 04.06.2020 8:50 STREFA NR 6
150/2020 PDF Lokalne BHMW 03.06.2020 3:36 STREFY 1A 1B ZAMKNIĘTE
148/2020 PDF Brzegowe 01.06.2020 12:46 Prace batymetryczne IMOR
143/2020 PDF Brzegowe 30.05.2020 11:30 NABIEŻNIK WESTERPLATTE NIEWIDOCZNY
142/2020 PDF Brzegowe 28.05.2020 5:21 STREFA 6A ZAMKNIĘTA
141/2020 PDF NAVTEX 28.05.2020 2:40 AKWEN NIEBEZPIECZNY
139/2020 PDF NAVTEX 28.05.2020 11:14 STREFA 6B ZAMKNIĘTA
138/2020 PDF NAVTEX 28.05.2020 10:29 STREFA 6 ZAMKNIĘTA
136/2020 PDF Brzegowe 28.05.2020 8:46 STREFA Nr: 13 ZAMKNIETA
134/2020 PDF NAVTEX 27.05.2020 10:41 ĆWICZENIA ANAKONDA-20
060/2020 PDF Lokalne BHMW 12.03.2020 2:57 NIEBEZPIECZNY OBIEKT MILITARNY

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN_AKTUALNE UM Szczecin 06.06.2020 9:09 PDF
GV_ON_0057/2020 UM Gdynia 01.06.2020 1:57 PDF
GV_ON_0056/2020 UM Gdynia 31.05.2020 12:40 PDF
GV_ON_0053/2020 UM Gdynia 23.05.2020 3:37 PDF
GV_ON_0045/2020 UM Gdynia 08.05.2020 12:22 PDF
GV_ON_0043/2020 UM Gdynia 27.04.2020 10:00 PDF
GV_ON_0035/2020 UM Gdynia 24.03.2020 7:41 PDF
GV_ON_0020/2020 UM Gdynia 22.02.2020 10:51 PDF
GV_ON_0017/2020 UM Gdynia 11.02.2020 1:33 PDF
GV_ON_0004/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
SL_ON_0027/2019 UM Słupsk 18.12.2019 12:29 PDF