Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
079/2020 PDF Lokalne BHMW 29.03.2020 7:50 PRACE GEOFIZYCZNE GLOMAR VANTAGE
078/2020 PDF NAVTEX 27.03.2020 10:40 Akwen niebezpieczny dla żeglugi i rybołówstwa
077/2020 PDF Brzegowe 27.03.2020 10:39 strefa 13 zamknięta
075/2020 PDF Lokalne BHMW 25.03.2020 5:17 ograniczenia na torze do Mariny Gdynia
074/2020 PDF Lokalne BHMW 24.03.2020 2:54 PRACE HYDROGRAFICZNE HYDROCAT 2
060/2020 PDF Lokalne BHMW 12.03.2020 2:57 NIEBEZPIECZNY OBIEKT MILITARNY
001/2020 PDF NAVTEX 01.01.2020 12:10 niebezpieczne obiekty militarne

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN AKTUALNE UM Szczecin 27.03.2020 9:03 PDF
SL_ON_0002/2020 UM Słupsk 27.03.2020 2:44 PDF
GV_ON_0035/2020 UM Gdynia 24.03.2020 7:41 PDF
GV_ON_0020/2020 UM Gdynia 22.02.2020 10:51 PDF
SL_ON_0001_2020 UM Słupsk 20.02.2020 11:50 PDF
GV_ON_0017/2020 UM Gdynia 11.02.2020 1:33 PDF
GV_ON_0002/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0004/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
SL_ON_0027/2019 UM Słupsk 18.12.2019 12:29 PDF