Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
307/2020 PDF Brzegowe 19.10.2020 2:22 prace geologiczne
306/2020 PDF Brzegowe 16.10.2020 9:26 STREFA NR 13 ZAMKNIĘTA
305/2020 PDF Brzegowe 16.10.2020 8:48 STREFA Nr: 12 ZAMKNIETA
304/2020 PDF NAVTEX 15.10.2020 3:54 STREFA NR 11ZAMKNIĘTA
303/2020 PDF NAVTEX 15.10.2020 2:37 AKWEN NIEBEZPIECZNY DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA
302/2020 PDF Brzegowe 15.10.2020 2:02 STREFA NR 6 C ZAMKNIĘTA
301/2020 PDF NAVTEX 15.10.2020 11:43 STREFA NR 6
300/2020 PDF Lokalne BHMW 14.10.2020 11:11 STREFA 1A ZAMKNIĘTA

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN Aktualne UM Szczecin 19.10.2020 2:01 PDF
GV_ON_0114/2020 UM Gdynia 15.10.2020 4:09 PDF
GV_ON_0113/2020 UM Gdynia 14.10.2020 9:18 PDF
GV_ON_0112/2020 UM Gdynia 13.10.2020 8:02 PDF
GV_ON_0107/2020 UM Gdynia 09.10.2020 9:15 PDF
GV_ON_0074/2020 UM Gdynia 27.07.2020 10:23 PDF
GV_ON_0066/2020 UM Gdynia 16.06.2020 1:24 PDF
GV_ON_0057/2020 UM Gdynia 01.06.2020 1:57 PDF
GV_ON_0017/2020 UM Gdynia 11.02.2020 1:33 PDF