Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
205/2021 PDF Brzegowe 16.06.2021 6:12 PRACE GEOFIZYCZNE ZODIAK II
204/2021 PDF Lokalne BHMW 16.06.2021 12:13 STREFA 1A ZAMKNIĘTA
203/2021 PDF Brzegowe 10.06.2021 6:58 Strefa 6C zamknięta dla żeglugi i rybołówstwa
202/2021 PDF NAVTEX 10.06.2021 3:30 OPERACJE Z UŻYCIEM POJAZDU ROV
201/2021 PDF Lokalne BHMW 09.06.2021 11:11 STREFY 1a i 1b ZAMKNIĘTE
200/2021 PDF NAVTEX 08.06.2021 9:19 Prace geofizyczne
199/2021 PDF NAVTEX 04.06.2021 8:56 AKWEN NIEBEZPIECZNY
195/2021 PDF NAVTEX 03.06.2021 11:17 STREFA 6B ZAMKNIĘTA
194/2021 PDF NAVTEX 03.06.2021 9:06 STREFA 6 ZAMKNIĘTA
193/2021 PDF Brzegowe 03.06.2021 8:54 STREFA 6A ZAMKNIĘTA
074/2021 PDF NAVTEX 18.03.2021 10:53 RACON "T" i "G" .CZASOWO WYŁĄCZONE

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN AKTUALNE UM Szczecin 16.06.2021 11:02 PDF
GV_ON_0045/2021 UM Gdynia 14.06.2021 3:06 PDF
GV_ON_0042/2021 UM Gdynia 01.06.2021 10:48 PDF
GV_ON_0041/2021 UM Gdynia 01.06.2021 9:37 PDF
GV_ON_0038/2021 UM Gdynia 11.05.2021 8:25 PDF
GV_ON_0037/2021 UM Gdynia 10.05.2021 1:43 PDF
GV_ON_0032/2021 UM Gdynia 14.04.2021 9:09 PDF
GV_ON_0014/2021 UM Gdynia 08.01.2021 12:29 PDF
GV_ON_0010/2021 UM Gdynia 01.01.2021 4:04 PDF
GV_ON_0008/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:49 PDF
GV_ON_0005/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:18 PDF
GV_ON_0004/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:11 PDF
GV_ON_0003/2021 UM Gdynia 01.01.2021 3:07 PDF