Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
040/2020 PDF NAVTEX 20.02.2020 10:21 AKWEN NIEBEZPIECZNY DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA
039/2020 PDF Brzegowe 20.02.2020 10:00 ZAMKNIĘCIE STREFY NR 13
038/2020 PDF Brzegowe 20.02.2020 9:17 ZAMKNIĘCIE STREFY NR 12
037/2020 PDF Brzegowe 20.02.2020 8:57 ZAMKNIĘCIE STREFY 6C
036/2020 PDF Lokalne BHMW 19.02.2020 9:49 STREFY 1A, 1B ZAMKNIĘTA
034/2020 PDF NAVTEX 13.02.2020 9:40 ZAMKNIETA STREFA 6
001/2020 PDF NAVTEX 01.01.2020 12:10 niebezpieczne obiekty militarne

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SL_ON_0001_2020 UM Słupsk 20.02.2020 11:50 PDF
SN Aktualne UM Szczecin 20.02.2020 11:49 PDF
GV_ON_019/2020 UM Gdynia 18.02.2020 2:14 PDF
GV_ON_0018/2020 UM Gdynia 17.02.2020 10:10 PDF
GV_ON_0017/2020 UM Gdynia 11.02.2020 1:33 PDF
GV_ON_0014/2020 UM Gdynia 08.02.2020 2:20 PDF
GV_ON_0001/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0002/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0003/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0004/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0005/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
SL_ON_0027/2019 UM Słupsk 18.12.2019 12:29 PDF