Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
112/2019 PDF Brzegowe 17.05.2019 8:54 Akwen niebezpieczny dla żeglugi
111/2019 PDF NAVTEX 17.05.2019 8:52 Strefa nr 6b zamknięta
110/2019 PDF Brzegowe 17.05.2019 8:51 Strefa nr 13 zamknięta
109/2019 PDF Brzegowe 17.05.2019 8:49 Strefa nr 12 zamknięta
108/2019 PDF NAVTEX 16.05.2019 11:10 strefa nr: 6 zamknięta
107/2019 PDF NAVTEX 16.05.2019 10:39 AKWEN NIEBEZPIECZNY DLA ŻEGLUGI I RYBOŁÓWSTWA
106/2019 PDF Brzegowe 16.05.2019 9:13 strefa nr: 6c zamknieta
104/2019 PDF Lokalne BHMW 15.05.2019 12:38 STREFY 1A,1B ZAMKNIETE
096/2019 PDF Brzegowe 08.05.2019 12:54 strefa nr: 6a zamknieta

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN AKTUALNE UM Szczecin 20.05.2019 11:01 PDF
SL_ON_0004_2019 UM Słupsk 17.05.2019 1:07 PDF
GV_ON_0040_2019 UM Gdynia 07.05.2019 2:53 PDF
GV_ON_0039_2019 UM Gdynia 06.05.2019 12:10 PDF
GV_ON_0037_2019 UM Gdynia 06.05.2019 11:07 PDF
SL_0003/2019 UM Słupsk 30.04.2019 8:18 PDF
SL_0002/2019 UM Słupsk 26.04.2019 10:50 PDF
SL_0001/2019 UM Słupsk 26.04.2019 9:15 PDF
GV_033/2019 UM Gdynia 09.04.2019 8:38 PDF
GV_031/2019 UM Gdynia 04.04.2019 3:15 PDF
GV_026/2019 UM Gdynia 15.03.2019 2:10 PDF
SL_026/2018 UM Słupsk 07.01.2019 10:30 PDF
GV_009/2019 UM Gdynia 04.01.2019 2:06 PDF
GV_006/2019 UM Gdynia 04.01.2019 11:31 PDF
GV_003/2019 UM Gdynia 02.01.2019 12:38 PDF