Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
009/2020 PDF Brzegowe 17.01.2020 9:33 Strefa nr 6c zamknięta
001/2020 PDF NAVTEX 01.01.2020 12:10 niebezpieczne obiekty militarne

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN_aktualne UM Szczecin 17.01.2020 3:23 PDF
GV_ON_0001/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0002/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0003/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0004/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
GV_ON_0005/2020 UM Gdynia 01.01.2020 1:00 PDF
SL_ON_0027/2019 UM Słupsk 18.12.2019 12:29 PDF