Ostrzeżenia nawigacyjne (ON)

Informacja nt. aktualnych ostrzeżeń nawigacyjnych (ON) dla obszarów morskich RP rozpowszechnianych przez BHMW w systemie NAVTEX, jako ON brzegowe (Coastal) oraz ON lokalne (Local).

Numer ON Pobierz Rodzaj ON Data rozpowszechnienia Uwagi
155/2019 PDF Lokalne BHMW 16.07.2019 2:11 Zamknięcie strefy nr 4
126/2019 PDF NAVTEX 04.06.2019 4:42 NIEBEZPIECZNY OBIEKT MILITARNY

ON lokalne Urzędów Morskich / UM local NW

Numer ON Urząd Morski Data rozpowszechnienia Pobierz
SN AKTUALNE UM Szczecin 19.07.2019 5:07 PDF
SL_ON_016 UM Słupsk 14.07.2019 7:10 PDF
GV_ON_0060/2019 UM Gdynia 12.07.2019 10:47 PDF
GV_ON_0059/2019 UM Gdynia 11.07.2019 2:04 PDF
SL_ON_0013_2019 UM Słupsk 11.07.2019 8:13 PDF
GV_ON_0055/2019 UM Gdynia 23.06.2019 7:51 PDF
GV_ON_0052/2019 UM Gdynia 18.06.2019 11:50 PDF
SL_ON_0011/2019 UM Słupsk 12.06.2019 6:51 PDF
SL_ON_0010/2019 UM Słupsk 07.06.2019 3:01 PDF
GV_ON_0046/2019 UM Gdynia 05.06.2019 2:05 PDF
GV_ON_0047/2019 UM Gdynia 05.06.2019 2:01 PDF
GV_ON_0045/2019 UM Gdynia 04.06.2019 8:29 PDF
GV_ON_0044/2019 UM Gdynia 04.06.2019 8:10 PDF
GV_ON_0043/2019 UM Gdynia 31.05.2019 1:01 PDF
GV_ON_0039_2019 UM Gdynia 06.05.2019 12:10 PDF
SL_0002/2019 UM Słupsk 26.04.2019 10:50 PDF
GV_033/2019 UM Gdynia 09.04.2019 8:38 PDF
GV_031/2019 UM Gdynia 04.04.2019 3:15 PDF
GV_026/2019 UM Gdynia 15.03.2019 2:10 PDF
SL_026/2018 UM Słupsk 07.01.2019 10:30 PDF
GV_009/2019 UM Gdynia 04.01.2019 2:06 PDF
GV_006/2019 UM Gdynia 04.01.2019 11:31 PDF
GV_003/2019 UM Gdynia 02.01.2019 12:38 PDF