Ostrzeżenia Nawigacyjne

Ostrzeżenia nawigacyjne aktualizowane są na bieżąco przez operatora dyżurnego Krajowego Systemu Ostrzeżeń Nawigacyjnych (OD-KSON). Na stronie BHMW są one prezentowane w formie plików PDF. Na mapce prezentowane są lokalizacje, do których mają odniesienie dane ostrzeżenia.

W celu uzyskania pełnej informacji dotyczącej aktualnie obowiązujących ostrzeżeń nawigacyjnych w polskiej strefie odpowiedzialności należy kontaktować się z OD-KSON w BHMW:
                                                                          tel. kom. +48 723 651 713
                                                                                   tel. +48 261 26 62 08         e-mail: zobacz adres
                                                                                   fax +48 261 26 62 03

Zobacz poniższe załączniki:
Wykaz współrzędnych stref zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa.
Mapka stref zamykanych dla żeglugi i rybołówstwa.