Sprzedaż wydawnictw BHMW

Papierowe mapy morskie i publikacje nautyczne Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej są dostępne tylko w sprzedaży wysyłkowej w obrocie bezgotówkowym

Aktualnie, wszelkie sprawy związane ze sprzedażą i wysyłką zakupionych wydawnictw BHMW są realizowane wyłącznie przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni (KPW Gdynia).

Wobec powyższego wszyscy zainteresowani zakupem powinni złożyć zamówienie w KPW Gdynia:

podając wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury oraz telefon kontaktowy, w przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej (e-mail) z odpowiedzią, KPW Gdynia prosi o kontakt telefoniczny pod ww. nr. telefonu.

UWAGA:
W sytuacji braku kontaktu telefonicznego na wyżej podany telefon i adres email - zamówienia proszę kierować mailowo na adres:  krz.platek@ron.mil.pl lub 261-26-21-39

UWAGA: 
BHMW nie prowadzi korekty map ani publikacji nautycznych. 

Zakup komórek Elektronicznych Map Nawigacyjnych ENC (S-57) jest możliwy wyłącznie poprzez Regionalne Centrum Dystrybucji ENC (RENC) PRIMAR (link: www.primar.org ). KPW Gdynia prowadzi sprzedaż wyłącznie map papierowych i publikacji nautycznych.

Wysyłka realizowana jest poprzez firmę kurierską POCZTEX (na koszt odbiorcy – zgodnie z obowiązującą taryfą pocztową) niezwłocznie od daty otrzymania wpłaty na rachunek KPW Gdynia. Do wysyłki załącza się fakturę VAT. Istnieje także możliwość odbioru osobistego zakupionych wydawnictw (map morskich i publikacji nautycznych) w Punkcie Sprzedaży - ul. Jana z Kolna 8a, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.