Sprzedaż wydawnictw BHMW

SPRZEDAŻ WYDAWNICTW BHMW

 

Papierowe mapy morskie i publikacje nautyczne Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej są dostępne tylko w sprzedaży wysyłkowej w obrocie bezgotówkowym. Aktualnie, wszelkie sprawy związane ze sprzedażą i wysyłką zakupionych wydawnictw BHMW są realizowane wyłącznie przez Komendę Portu Wojennego w Gdyni (KPW Gdynia).

Wobec powyższego wszyscy zainteresowani zakupem powinni złożyć zamówienie w KPW Gdynia:

podając wszystkie dane potrzebne do wystawienia faktury oraz telefon kontaktowy, w przypadku nieotrzymania wiadomości zwrotnej (e-mail) z odpowiedzią, KPW Gdynia prosi o kontakt telefoniczny.

Informacja telefoniczna i uzgadnianie zamówień dostępne jest pod numerem telefonu:
261-26-64-33
w godz. 7:30 – 14:30

Aktualny cennik wydawnictw Biura Hydrograficznego Marynarki Wojennej: do pobrania w formacie PDF

UWAGA: 
BHMW nie prowadzi korekty map ani publikacji nautycznych. 

UWAGA:
Zakup komórek Elektronicznych Map Nawigacyjnych ENC (S-57) jest możliwy wyłącznie poprzez Regionalne Centrum Dystrybucji ENC (RENC) PRIMAR (link: www.primar.org ). KPW Gdynia prowadzi sprzedaż wyłącznie map papierowych i publikacji nautycznych.

Wysyłka realizowana jest poprzez firmę kurierską POCZTEX (na koszt odbiorcy – zgodnie z obowiązującą taryfą pocztową) niezwłocznie od daty otrzymania wpłaty na rachunek KPW Gdynia. Do wysyłki załącza się fakturę VAT. Istnieje także możliwość odbioru osobistego zakupionych wydawnictw (map morskich i publikacji nautycznych) w siedzibie BHMW (Punkt Sprzedaży, 7 piętro), po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru.