Publikacje Nautyczne / Nautical Publications

BHMW wydaje następujące publikacje nautyczne: 
HOPN publications:

   Wiadomości Żeglarskie / NtM       (2021)   Pobierz plik PDF / Download
   Archiwum WŻ /  Archive NtM       Przejdź do podstrony / Go to...

 

Numer katalogowy 
No
Tytuł
Title
Uwagi
Remarks


Wykaz korekt
List of NtM updates

502 Locja Bałtyku. Wybrzeże polskie  / Baltic Pilot, Polish Coast edycja 2016 PDF
521 Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych, tom I / List of Lights, Part I edycja 2021 PDF
522 Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych, tom II / List of Light, Part II edycja 2019 PDF
523 Spis świateł i sygnałów nawigacyjnych, tom III / List of Lights, Part III edycja 2020 PDF
530 Spis radiostacji nautycznych / List of Radio-Signals edycja 2020 PDF
540 Przewodnik w zakresie symboli, znaków i terminologii stosowanych w ENC i ECDIS (ed. 2020) pobierz plik PDF -
551 Znaki, skróty, terminologia stosowane na mapach wydawanych przez BHMW / INT 1 (dodruk 2019) edycja 2019 PDF
552 Katalog map morskich i publikacji nautycznych BHMW / Chart Catalogue pobierz plik PDF -
553 Oznakowanie Nawigacyjne - System IALA / IALA System pobierz plik PDF -
--- Poglądowy katalog map / Overview Chart Catalogue pobierz plik PDF -
--- Instrukcja do korekty map morskich i publikacji nautycznych (ed. 2022) pobierz plik PDF -
---  Przegląd Hydrograficzny Przejdź do podstrony