Mapy portowe / Harbour Charts

 Kliknij na numer mapy / Click on chart number

Numer mapy
Chart number
Tytuł mapy
Chart title 
Skala
 Scale 
Nr wydania
No.edition
Mała korekta
Small corr
Korekty
Updates
Wklejki
Chartlets
23 Przekop Wisły – Zalew Wiślany                     1:20 000   2/2012  2012, 24.II Korekty  Wklejki
18 (INT12991) Plan portu Szczecin                                     1:10 000   1/2018 2018, 09.II Korekty  Wklejki
19 (INT12992) Plan portu Świnoujście                                 1:10 000   1/2018 2018, 09.II Korekty -
16 (INT12901) Plan portu Gdynia 1:10 000
  1/2018 2018, 30.XI Korekty - 

17 (INT12902)

Plan portu Gdańsk  1:12 500   1/2018 2018, 30.XI  Korekty  Wklejki 
11 Martwa Wisła i Wisła Śmiała                         1:17 500   1/2017 2017, 17.II Korekty Wklejki
10 Zalew Wiślany. Port Elbląg z podejściem       1:10 000   3/2016 2016, 03.VI Korekty -