Linki, Ustawy, Dokumenty, Uwagi

UWAGI kierowane do BHMW - przejdź do podstrony

 

 GEOPORTAL SIPAM

 Udostępnienie danych gromadzonych przez administrację morską do ponownego wykorzystania - przejdź do strony

 

 


 Mapa i wykaz granic polskich obszarów morskich (aktualizacja na dzień 12 maja 2020) - kliknij   


 

  Przydatne linki

 

International Hydrographic Organization   

http://www.iho.int/

       

Danish Geodata Agency   

http://www.gst.dk/ 

United Kingdom Hydrographic Office    

http://www.ukho.gov.uk/

 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

http://www.bsh.de/ 

Swedish Maritime Administration 

http://www.sjofartsverket.se/ 

 

Finnish Transport Agency   

https://www.traficom.fi/

Estonian Maritime Administration (EMA)   

https://veeteedeamet.ee/en 

 

Maritime Administration of Latvia

http://www.lja.lv/en/

Lithuanian Maritime Safety Administration   

https://ltsa.lrv.lt/en/sector-activities/water-transport/marine-transport

 

 

 

Urząd Morski w Gdyni

http://www.umgdy.gov.pl/ 

 

Urząd Morski w Szczecinie

http://www.ums.gov.pl/

International Chart Web Catalogue   

http://chart.iho.int:8080/iho/main.do

 

Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP

http://hydrografpolski.pl/


Najważniesze, wybrane dokumenty formalno-prawne nawiązujące swoją treścią do spraw związanych z hydrografią morską 

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - Zobacz link 

Załączniki:
Ustawa o obszarach morskich RP - tekst jednolity - Rozdział 1a Państwowa Morska Służba Hydrograficzna, str. 40/63 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych - Dz.U. 2006 nr 206 poz. 1516 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz.U. 2012 poz. 1247 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazywania służbie hydrograficznej danych pomiarowych - Dz.U. 2016 poz. 636 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej Pobierz
Rozprządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17 września 2018 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych Pobierz
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1716 Pobierz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych - Dz.U. 2019 poz. 2494 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stref zamkniętych na morskich wodach wewnętrznych oraz na morzu terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej Pobierz