Linki, Ustawy, Dokumenty, Uwagi

UWAGI kierowane do BHMW - przejdź do podstrony


 

Przydatne linki

International Hydrographic Organization   

http://www.iho.int/ 

       

Danish Geodata Agency   

http://www.gst.dk/ 

United Kingdom Hydrographic Office    

http://www.ukho.gov.uk/

 

Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie

http://www.bsh.de/ 

Swedish Maritime Administration 

http://www.sjofartsverket.se/ 

 

Finnish Transport Agency   

http://www.liikennevirasto.fi/web/en/

Estonian Maritime Administration (EMA)   

http://www.vta.ee/ 

 

Maritime Administration of Latvia

http://www.lja.lv/en/

Lithuanian Maritime Safety Administration   

http://www.msa.lt/index.php/en/ 

 

Urząd Morski w Gdyni

http://www.umgdy.gov.pl/

Urząd Morski w Słupsku   

http://www.umsl.gov.pl/ 

 

Urząd Morski w Szczecinie

http://www.ums.gov.pl/

INTternational Chart Web Catalogue   

http://chart.iho.int:8080/iho/main.do

 

 

   Najważniesze, wybrane dokumenty formalno-prawne nawiązujące swoją treścią do spraw związanych z hydrografią morską 

Załączniki:
Ustawa o obszarach morskich RP - tekst jednolity - Rozdział 1a Państwowa Morska Służba Hydrograficzna, str. 40/63 Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zakresu i sposobu realizacji zadań służby hydrograficznej Pobierz
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie minimalnych wymagań dla pomiarów hydrograficznych Pobierz
Rozprządzenie Ministra Obrony Narodowej z dn. 17 września 2018 w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych Pobierz