Wiadomości Żeglarskie

Na podkładzie graficznym umieszcza się wiadomości dotyczące wyłącznie obszarów morskich RP (morskie wody wewnętrzne, wody terytorialne, strefa przyległa i wyłączna strefa ekonomiczna EEZ), których ogłoszenie nastąpiło w danym zeszycie publikacji "Wiadomości Żeglarskie". Wybierz dany zeszyt WŻ. Kliknij na znacznik wiadomości na mapce. Zobacz Archiwum WŻ

Numer Data wydania Numery wiadomości Pobierz WŻ
05 / 2020 31.01.2020 069 - 096 PDF
04 / 2020 24.01.2020 055 - 068 PDF
03 / 2020 17.01.2020 033 - 054 PDF
02 / 2020 10.01.2020 013 - 032 PDF
01 / 2020 03.01.2020 001 - 012 PDF