Wiadomości Żeglarskie

Na podkładzie graficznym umieszcza się wiadomości dotyczące wyłącznie obszarów morskich RP (morskie wody wewnętrzne, wody terytorialne, strefa przyległa i wyłączna strefa ekonomiczna EEZ), których ogłoszenie nastąpiło w danym zeszycie publikacji "Wiadomości Żeglarskie". Wybierz dany zeszyt WŻ. Kliknij na znacznik wiadomości na mapce. Zobacz Archiwum WŻ

Numer Data wydania Numery wiadomości Pobierz WŻ
21-22 / 2020 28.05.2021 248 - 260 PDF
20 / 2021 21.05.2021 218 - 247 PDF
19 / 2021 14.05.2021 205 - 217 PDF
17-18/2021 30.04.2021 184 - 204 PDF
15-16 / 2021 16.04.2021 161 - 183 PDF
13-14 / 2021 02.04.2021 141 - 160 PDF
11-12 / 2021 19.03.2021 127 - 140 PDF
09-10 / 2021 05.03.2021 108 - 126 PDF
07-08 / 2021 19.02.2021 076 - 107 PDF
05-06 / 2021 05.02.2021 049 - 075 PDF