Wiadomości Żeglarskie

Na podkładzie graficznym umieszcza się wiadomości dotyczące wyłącznie obszarów morskich RP (morskie wody wewnętrzne, wody terytorialne, strefa przyległa i wyłączna strefa ekonomiczna EEZ), których ogłoszenie nastąpiło w danym zeszycie publikacji "Wiadomości Żeglarskie". Wybierz dany zeszyt WŻ. Kliknij na znacznik wiadomości na mapce. Zobacz Archiwum WŻ

Numer Data wydania Numery wiadomości Pobierz WŻ
10 / 2022 11.03.2022 103 - 113 PDF
09 / 2022 04.03.2022 089 - 102 PDF
08 / 2022 25.02.2022 072 - 088 PDF
07 / 2022 18.02.2022 050 - 071 PDF
06 / 2022 11.02.2022 043 - 049 PDF
04-05 / 2022 28.01.2022 024 - 042 PDF
02-03 / 2022 14.01.2022 012 - 023 PDF
01 / 2022 07.01.2022 001 - 011 PDF