Uwagi kierowane do BHMW

BHMW informuje, że wszelkie uwagi dotyczące stwierdzonych niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a tym opisywanym w treści publikacji nautycznych oraz map papierowych i elektronicznych można zgłaszać mailowo na adres:

 

Zgłaszane uwagi będą rozpatrywane od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 14:30.

W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowego działania informacje i uwagi należy kierować  bezpośrednio do Operatora Dyżurnego Krajowego Systemu Ostrzeżeń Nawigacyjnych [7/24] (zobacz dane kontaktowe).

W celu usprawnienia wymiany informacji osoby zgłaszające uprasza się o podawanie w treści maila numeru telefonu kontaktowego.

 

Gallery: